Algemene Voorwaarden

 1. Wij en jij

In deze voorwaarden schrijven we graag in de je-vorm om persoonlijk en dicht bij jou te blijven. We geloven in transparante, duidelijke en eerlijke communicatie. Als we schrijven over ‘jij’, ‘je’, ‘jou’ of ‘jouw’, dan bedoelen we jou als gebruiker van onze online diensten. Dit kan zijn onze online applicatie, onze apps en/of het bezoek aan onze website.

 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Doordat je gebruik maakt van onze diensten of doordat je onze website bezoekt, gelden deze voorwaarden. Als je een gebruikersaccount bij ons aanmaakt, geef je expliciet aan dat je akkoord bent met deze voorwaarden. Wij werken in alle gevallen op basis van deze voorwaarden en wijken hier alleen vanaf als dit expliciet schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

Algemene voorwaarden die jij eventueel zelf hanteert zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en de geldigheid daarvan wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.

 1. Aanmaken van een gebruikersaccount

Als je bij ons een gebruikersaccount aanmaakt zul je een aantal gegevens moeten invullen. Deze gegevens hebben we nodig om je omgeving in te richten. Je kunt achteraf je bedrijfsinformatie verder aanvullen en/of aanpassen wanneer deze veranderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

 1. Maandelijkse periode in een gebruikersaccount

Je maandelijkse periode loopt niet synchroon met de kalendermaanden. De periode is afhankelijk van de dag van aanmelding. Wanneer je je op de 14e van de maand hebt aangemeld, dan loopt elke maandelijkse periode van de 14e dag van de maand t/m de 13e dag van de volgende maand.

 1. Proefperiode

De eerste maandelijkse periode, nadat je een gebruikersaccount hebt aangemaakt, kun je Bolkoppeling.nl  gratis en uitproberen (met uitzondering van optionele betaalde diensten). In deze periode kun je evalueren of wij aansluit bij je wensen en je onderneming. Als dat niet het geval is kun je op elk moment je gebruikersaccount verwijderen en stoppen met het gebruik.

6 Fair-use policy

In de proefperiode geldt een fair use policy. Als je meer van onze dienst gebruikt maakt dan wij redelijkerwijs van een normale gebruikers kunnen verwachten, dan dan kunnen wij hierop optreden door je account te blokkeren. Het is mogelijk dat de fair use policy wijzigt. We zijn niet verplicht om je hiervan op de hoogte te brengen.

 1. Stoppen met Bolkoppeling.nl

Stoppen met Bolkoppeling.nl kun je eenvoudig doen in je gebruikersaccount.

7.1 Alle data verwijderen

Wil je zelf al je data verwijderen? Dan kun je dit aangeven in je gebruikersaccount. Zorg er wel voor dat je eerst al je data exporteert naar een andere plek voordat je je gebruikersaccount verwijdert. We zullen namelijk direct jouw gebruikersaccount en alle bijbehorende data vernietigen. Het is niet mogelijk om dit op een later moment te herstellen.

 1. Prijswijzigingen

We kunnen in de toekomst onze prijzen wijzigen. Als we dit doen zullen we je minimaal vier weken van tevoren op de hoogte brengen van de wijziging via onze website of per e-mail. Als je het niet eens bent met de wijziging kun je je gebruikersaccount verwijderen. Blijf je na die vier weken gebruikmaken van Bolkoppeling.nl, dan geef je daarmee aan dat je akkoord bent met de wijziging.

Het kan ook gebeuren dat we onze prijzen elk jaar aanpassen op basis van de inflatiecorrectie. Dit zullen we ook minimaal vier weken van tevoren melden en ook in dat geval kun je je gebruikersaccount verwijderen als je het hier niet mee eens bent.

 1. Wat kun je van ons verwachten

We hopen vooral dat Bolkoppeling.nl fijn werkt voor je en dat het ervoor zorgt dat je meer plezier hebt in je administratie en vooral; dat je meer tijd hebt voor leukere dingen. Wij doen daarom ons best om Bolkoppeling.nl altijd zo goed mogelijk te laten werken. We werken elke dag hard en met veel plezier aan Bolkoppeling.nl om het steeds beter te maken.

9.1 Beschikbaarheid

We kunnen helaas niet garanderen dat wij 24 uur per dag beschikbaar of bereikbaar zijn en zonder storingen werkt. We kunnen ook niet garanderen dat wij op elk apparaat te gebruiken is. We zullen natuurlijk ons uiterste best doen om Bolkoppeling.nl zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden.

9.2 Onderhoud

Het kan zijn dat we soms Bolkoppeling.nl offline zetten om onderhoud te plegen en aanpassingen te doen. Het meeste onderhoud proberen we uit te voeren zonder dat je er iets van merkt, maar als Bolkoppeling.nl offline moet, dan proberen we dit zoveel mogelijk ‘s nachts of in het weekend te doen.

9.3 Functionaliteiten

We zijn vrij om functionaliteiten en onderdelen van Bolkoppeling.nl aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het kan zijn dat hierdoor bepaalde functionaliteiten niet meer beschikbaar zijn of dat Bolkoppeling.nl niet meer werkt op bepaalde apparaten.

9.4 Informatie en rapportages

We zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle informatie actueel, accuraat en foutloos is, maar kunnen dit niet garanderen. Het kan gebeuren dat rapportages, overzichten, facturen of berekeningen die je maakt in Bolkoppeling.nl fouten bevatten. Dit kan gebeuren door een systeemfout bij ons, maar ook doordat je zelf verkeerde informatie of gegevens hebt ingevoerd. Controleer daarom altijd de rapportages, overzichten en berekeningen voordat je ze gebruikt voor bijvoorbeeld de belastingaangifte.

9.5 Helpdesk support

Onze support helpdesk staat voor je klaar om je te helpen met je vragen over Bolkoppeling.nl. Ook kun je op onze website vragen en antwoorden vinden om je te helpen. Alle informatie op onze website en antwoorden van onze support helpdesk zijn bedoeld om je te helpen, maar hebben niet dezelfde inhoudelijke waarde als het advies van een accountant of boekhouder. Je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan advies van onze helpdesk.

9.6 API koppelingen

Als je gebruik maakt van een koppeling naar een ander pakket, zoals een boekhoudkoppeling of bankkoppeling, dan hebben we alleen invloed op de API aan onze kant van de koppeling. We hebben geen invloed op de systemen aan de kant van het boekhoudpakket of de bank. Als daar een storing optreedt zijn wij daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Als je gebruik maakt van onze API dan kunnen we alleen invloed uitoefenen op de werking van de API zelf, maar we hebben geen invloed op de applicatie die met onze API communiceert. Als daar een storing optreedt dan zijn we daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.

9.7 Externe informatie

We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid of voor de inhoud van internetpagina’s buiten ons om waar we naar verwijzen op onze eigen website.

 1. Eigendom van de gegevens die je bij ons invoert

Alle gegevens die je bij ons invoert in je gebruikersaccount zijn uiteraard van jou en blijven ook altijd van jou. Wij zullen en kunnen nooit aanspraak maken op eigendom van deze gegevens.

 1. Relatie tot andere bedrijven

Let erop dat wij een ander en onafhankelijk bedrijf zijn dan het bedrijf bol.com B.V. , met wie je ons niet dient te verwarren.

 1. Persoonsgegevens van jou en van je klanten

Je kunt in Bolkoppeling.nl persoonsgegevens invullen van anderen, zoals adresgegevens en contactgegevens van je contacten of crediteuren. Deze informatie gebruiken we bijvoorbeeld op de documenten die je via ons systeem maakt. Omdat je bij ons deze persoonsgegevens invoert, moeten wij en jij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te voldoen aan de AVG komen we het volgende overeen:

Juridisch gezien ben jij de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die je bij ons invoert. Jij bent dan de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn hierin de verwerker. Volgens de AVG is het nodig dat wij een verwerkersovereenkomst sluiten met elkaar. Op basis van deze verwerkersovereenkomst zullen wij de persoonsgegevens die jij bij ons invoert alleen verwerken als jij daar ons de opdracht voor geeft. Je verstrekt ons deze opdracht door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Lees daarom onze verwerkersovereenkomst goed door.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je invoert in je gebruikersaccount. Je moet hierin voldoen aan de geldende wetgeving en wettelijke eisen. Als je niet voldoet aan deze eisen en worden wij aansprakelijk gesteld door een derde partij voor ontstane schade, dan stel je ons direct schadeloos en vrijwaar je ons voor elke vorm van aansprakelijkheid.

Om de bovengenoemde persoonsgegevens te beschermen hebben we alle maatregelen genomen die binnen onze macht liggen zoals een beveiligde SSL-encryptie van het dataverkeer, encryptie van persoonsgegevens met AES-256. Medewerkers gebruiken allemaal een veiligheidssleutel om bij de servers en administratie te komen. Onze servers staan op Nederlands grondgebied en vallen onder de Nederlandse wetgeving.

Wij en jij zorgen ervoor dat iedereen die toegang heeft tot de bovengenoemde persoonsgegevens, deze niet zal delen met anderen en deze geheim zullen houden. Tenzij we hier verplicht tot zijn door een wettelijk voorschrift.

 1. Jouw privacy

Privacy is een belangrijk recht, we zijn zelf ook een groot voorstander van privacy. We zullen altijd ons best doen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. We nemen ook maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

 1. Jouw verantwoordelijkheden

Er gelden enkele regels voor het gebruik van Bolkoppeling.nl.

– Je mag niet geautomatiseerd een gebruikersaccount aanmaken;
– Je moet aan de minimale wettelijke leeftijd voldoen.
– Een gebruikersaccount mag gebruikt worden voor één bedrijf. Als je meerdere handelsnamen hebt, dan mag je wel één gebruikersaccount gebruiken, je kunt dan meerdere profielen definiëren in je gebruikersaccount.

Bolkoppeling.nl wordt door vele ondernemers gebruikt en we zijn dan ook trots op het vertrouwen dat in ons wordt gesteld. Daar staat wel tegenover dat wij er ook op vertrouwen dat jij op een verantwoordelijke manier gebruik maakt van Bolkoppeling.nl

Je gaat ermee akkoord dat je geen misbruik maakt van Bolkoppeling.nl of dat je iemand anders helpt dat te doen. Hieronder valt dat je niets mag doen in strijd met deze voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of goede zeden (geldende normen en waarden). Dit betekent dat je onder andere:

– De kwetsbaarheid van Bolkoppeling.nl niet mag peilen, scannen of testen zonder vooraf schriftelijke toestemming;

– beveiligings- en authenticatiemaatregelen niet mag kraken of anderszins omzeilen;

– geen ongewenste reclame, promotieacties, advertenties en spam verzenden via Bolkoppeling.nl;

– geen gewijzigde of misleidende informatie of informatie met een valse bron van identificatie mag verzenden, met inbegrip van ‘spoofing’ en ‘phishing’;

– niet aanzetten tot onverdraagzaamheid of haat jegens een persoon of groep op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele voorkeur, handicap of beperking;

– op enige wijze de wet overtreden, met inbegrip van het opslaan, publiceren of delen van materiaal dat frauduleus, lasterlijk of misleidend is;

– inbreuk maken op de privacy of rechten van anderen.

We behouden het recht om je gebruikersaccount te blokkeren of te verwijderen wanneer we substantiele vermoedens hebben dat je Bolkoppeling.nl gebruikt voor ongeauthoriseerde toepassingen zoals hierboven beschreven.

Je mag niet informatie, afbeeldingen en/of andere materialen van ons zonder onze toestemming reproduceren op andere websites of media. Volledig of gedeeltelijk nabouwen van Bolkoppeling.nl mag ook niet.

Je bent zelf aansprakelijk voor de juistheid van de onder jouw naam verzonden e-mails en documenten en je bent zelf aansprakelijk voor eventuele claims die voortvloeien uit foutieve facturering, foute levering, fiscale claims etc.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze dienst en de handelingen die plaatsvinden in jouw gebruikersaccount. Dit houdt ook in dat je zelf verantwoordelijk bent voor misbruik van en door jouw gebruikersaccount. Wij zijn hier expliciet niet verantwoordelijk voor. We raden je daarom aan om een goed en sterk wachtwoord te kiezen en dit op regelmatige basis te wijzigen. Deel niet je wachtwoord met anderen. Wil je andere personen, zoals boekhouder of partner, toegang geven tot je gebruikersaccount? Maak dan een extra gebruiker aan en geef deze toegang tot jouw administratie.

 1. Schending van de voorwaarden

Als je acties onderneemt die in strijd zijn met onze voorwaarden, dan ben je zelf volledig aansprakelijk voor schade die daardoor ontstaan is. Als een ander ons aanspreekt voor ontstane schade doordat jij onze voorwaarden hebt overtreden, dan vrijwaar je ons direct voor die schade. We kunnen met of zonder waarschuwing je gebruikersaccount blokkeren of je gebruikersaccount definitief verwijderen. Dit kan ook gebeuren op verzoek van een instantie. Ook is het mogelijk dat we een instantie inzage geven in je gebruikersaccount als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als we je gebruikersaccount en alle bijbehorende data verwijderen, ben je al je informatie kwijt. We zijn niet verantwoordelijk en nooit aansprakelijk voor schade die je hierdoor lijdt.

 1. Oplossen van geschillen

Laten we eerst je geschil samen bespreken en laten we proberen om er samen uit te komen zonder dat er een officiële juridische procedure nodig is. We horen graag van je als je niet tevreden bent over ons. Als we er niet samen uitkomen leggen we het geschil tussen ons voor aan een bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar we gevestigd zijn. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 1. Hoe gaan we om met overmacht?

Als er sprake is van overmacht waardoor we onze diensten niet kunnen aanbieden, zijn we niet verplicht om Bolkoppeling.nl aan te bieden of aan onze andere verplichtingen te voldoen uit deze overeenkomst. Hieronder valt ook overmacht dat is ontstaan doordat onze leveranciers hun verplichtingen niet zijn nagekomen of doordat er storing was in de stroom- of internetvoorzieningen bij ons, bij een van onze leveranciers of bij anderen.

 1. Voor welke schade kun je ons wel en niet aansprakelijk stellen?

Indien je ons aansprakelijk wilt stellen voor enige schade, kun je dit doen door ons een schriftelijk bericht te sturen in de vorm van een ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling schrijf je op waarom en waarvoor je ons aansprakelijk stelt. Je dient ons een redelijke termijn te geven waarin we kunnen zoeken naar een oplossing voor je. Dit kan bestaan uit het herstellen of het beperken van eventuele schade. Aansprakelijkheid van Bolkoppeling.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is expliciet uitgesloten.

De aansprakelijkheid Bolkoppeling.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade, uitsluitend als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500,- (vijfhonderd euro).

 1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen soms wijzigen. We laten je dit tijdig weten per e-mail of via onze website. Als je het niet eens bent met de wijziging kun je je onze overeenkomst opzeggen door je gebruikersaccount te verwijderen. Blijf je na de melding van nieuwe algemene voorwaarden gebruik maken van Bolkoppeling.nl, dan gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de nieuwe algemene voorwaarden.